• START UP

Zúčastnili sme sa 9.Kola súťaže Inovatívnych nápadov.

Ivana Nováková, 28. 06. 2019

Sledujte nás

Dňa 27.06.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo už 9. kolo súťaže inovatívnych nápadov – startupov “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity. Organizátorom súťaže je Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Súťaž je organizovaná v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA), Saab AB a  Regionálnym centrom Raw Materials pri FBERG TUKE.

Do súťaže sme sa prihlásili ako mladá inovatívna spoločnosť ktorá sa zaoberá implementáciou rozšírenej reality do praxe s našimi jasnými cieľmi a víziami. Prezentáciu viedla Ing. Ivana Nováková v spoločnosti Ing. Tomáša Jaroša .Na celkovú prezentáciu boli vyhradené 3 minúty a na diskusiu ďalších 5 minút. V krátkom časovom limite sme predstavili koncept inovatívneho nápadu a jeho jedinečnosti na trhu a počas diskusie sme porote prostredníctvom HoloLens a živého premietania na plátno predstavili jeden z našich posledných projektov modelu hydraulických nožníc.

Sme veľmi radi že sa nám podarilo počas finále súťaže úspešne obhájiť náš projekt. Celkovo sa prezentovalo 17 inovatívnych nápadov a
porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 12 projektov medzi ktorými sme sa umiestnili aj my, ako APONI.

Súťažiace starupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a kancelárske priestory v UVP TECHNICOM. Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe v závislosti od ich aktuálnych potrieb, vrátane možnosti využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné výskumno-vývojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na TUKE. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľských plánov, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu. Do súťaže sa mohli zapojiť projekty v takzvanej pred inkubačnej dobe, to znamená v štádiu nápadu, z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoje činnosti na Slovensku.

Po absolvovaní šesťmesačného pred inkubačného pobytu v startup centre majú tímy možnosť postúpiť do Inkubátora TUKE, ktorý je súčasťou ekosystému akcelerácie podnikania UVP TECHNICOM na TUKE.

Tešíme sa z každých malých aj veľkých úspechov a veríme že sme nám podarí s podporou UVP TECHNICOM presadiť na trhu ako úspešná a inovatívna spoločnosť.