• Holografia a hologramy
  • Zúčastnili sme sa

Zúčastnili sme Creative Playgrounds 2019

Ivana Nováková, 13. 12. 2019

Sledujte nás

V UVP Technicom sa konal už v poradí 2. ročník medzinárodného ko-edukačného sympózia Creative Playgrounds / media art symposium 2019. Kreatívne ihriská reflektujú tvorivý potenciál foriem mediálneho umenia a medziodborových umeleckých projektov, ako aj kreatívnych oblastí, ktoré inklinujú k stratégiám kreatívneho priemyslu.

Tohtoročný domáci line up tvorili: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD. (FU TUKE), PaedDr. Peter Vítko (AU BB), prof. MgA. Michal Murin (AU BB / FU TUKE), ArtD., Mgr. Dušan Davidov (Titus), Ing. Martin Kolčak (FU TUKE), Ing. Ivana Nováková (APONI) a Mgr. Martin Cubjak (MMUAW).

Svoje konferenčné portfóliá predstavili aj zahraniční hostia Dr. István Erőss, DLA (HU), Guy van Belle, ArtD. (BE/CZ), Lale E. Dobrivoje, MA (SRB) a Dr. Laura S. Murguía (MEX/SK). Súčasťou projektu je aj vydanie špeciálneho zborníka Creative Playgrounds 2019.

V duchu inšpiratívnych príbehov…

Podujatie bolo vedené formou inšpiratívnych príbehov kreatívnych ľudí ktorí dokázali svoje nápady zhmotniť do úspešných projektov.

Nechýbal ani úspešný animovaný animovaný film IDIOT zo Slovenska kde autorskú dvojicu tvorí 60 ročný scenárista Dušan Davidov a 30 ročný výtvarník a animátor Martin Kolčak, ktorých podľa vlastných slov nič nespája. Veselá dvojica si svojou priamočiarosťou hneď získala pozornosť obecenstva a vyčarila na mnohých tvárach úsmevy.

Idiot v ich podaní je človek, ktorý pomáha, aj za cenu, že nebude pochopený a jeho pomoc sa môže okoliu javiť ako obťažovanie.

krátke video z úspešného animovaného filmu IDOT:

IDIOT- ukážka z krátkeho animovaného filmu

Inšpiráciou bol taktiež absolvent architektúry a urbanizmu Fakulty umení Technickej univerzity Košice, Tomáš Boroš ktorí očaril fínsku umeleckú obec za návrh alternatívy k pripravovanej výstavbe Guggenheimovho múzea v Helsinkách. Projekt by sa mal začať realizovať začiatkom roka 2020.

Konceptuálny návrh Guggenheimovho múzea v Helsinkách

Slovensko sa s určitosťou môže pýšiť svetovým unikátnym múzeom moderného umenia Andyho Warhola. Kým dnes, je jeho unikátnosť postavená na stálej expozícií vyše 150 originálnych diel tohto svetoznámeho umelca v blízkej budúcnosti sa budeme môcť pýšiť naozaj svetovo unikátnym múzeom pod názvom MMUAW.

O unikátnom projekte MMUAW 2.0, ktorý je príkladom interdisciplinárneho umeleckého projektu ktorý sa chystá v Medzilaborciach prišiel porozprávať Mgr. Martin Cubjak . Koncepcia je postavená na funkčnom a organickom prepojení umeleckých a vedeckých oblastí – od využitia súčasných foriem multimediálneho umenia, cez konceptuálny dizajn až po responzívnu (a virtuálnu) architektúru.

Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach

Nechýbali hologramy

Náš prínos spočíval v prepojení kreatívneho priemyslu s novodobými technológiami ako je využitie rozšírenej reality a holografií ako takej. Hologramy sa stále považujú za futuristické dokonca až za SCI-FI. My sme sa snažili ukázať ,čo všetko dnešné technológie ponúkajú a ako fungujú.

Nakoľko sa nezaradujeme priamo do kreatívneho priemyslu a umelcami sa tiež nepovažujeme, venovali sme ju našej vášni, ktorou sú hologramy.

,,Vedeli ste že prvý hologram bol vytvorený už v roku 1951?“ začala prednášku Ivana Nováková . Pričom poukazovala na mylné futuristické predsudky voči hologramom. V úvode sme sa snažili objasniť základne princípy a možnosti vyobrazovania hologramov a s tým spojené obmedzenia, ktoré má každá technológia.

Hologram si dnes môžte vytvoriť sami s pomocou smartphonu alebo pomocou projektorov. Každí z nich funguje na inom princípe ale v skutku ide o jednoduché optické ilúzie.

holografický projektor

Ale samozrejme nechýbal ani príbeh ako sme sa k hologramom dostali. Každí z nás má v svojom živote nejaký impulz ktorý ho privedie ku kreatívnemu nápadu a tým mojím bol Iron man. Publikum tvorili prevažne mladí ľudia, takže tento film videli.

V závere sme poukázali na nedostatok 3D grafikov a vyzvali mladých študentov aby sa nebáli tvoriť aj kreatívny 3D obsah ktorý slúži ako podklad pre hologramy ako aj rozšírenú reealitu.

Ivana Nováková

Projekt Creative Playgrounds 2019 realizoval tím z Fakulty umení TU v Košiciach pod vedením Mgr. art. Ing. Richarda Kittu, ArtD. v spolupráci s interdisciplinárnou platformou MAO (Media Art Office). Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu.