• START UP
  • Zúčastnili sme sa

Získali sme ocenenie JCI

admin, 08. 12. 2021

Sledujte nás

13 / 100

Junior Chamber International Slovakia vyhlásila už v poradí 11. kolo súťaže ,, Študentská podnikateľská cena,, kde sme sa dostali medzi finalistov súťaže a odniesli si ocenenie za inováciu v podnikaní.

Dňa 2.12.2021 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie súťaže JCI kde mladí inovatívny študenti súťažili o post celosvetovej reprezentácie svojich inovatívnych podnikateľských nápadov. Cieľom neziskovej organizácie Junior Chamber International Slovakia (JCI), ktorá si súťaž aj tento rok zobrala pod svoje krídla, je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania, a to už od študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Medzi prvých top päť finalistov sa zaradili projekty ako napríklad virtuálne vizitky od Petra Ďuricu, študentom Fakulty elektroniky a informatiky STU v Bratislave. Ďalší finalista s projektom bol prístroj Ultrasonic Leak Detectorm, s ktorým prišiel Adam Bartoš, spoločnosť SIAT, študent Materiálovo-technologickej fakulty STU v Bratislave, na vyhľadávanie nežiadúcich únikov plynov zo systémov. S projektom online knižnice, prišiel študent Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Ivan Fratrič, ktorý sprístupňuje literatúru pre širokú masu čitateľov pomocou online knižnice. 

S našou víziou nás reprezentovala Ivana Nováková za spoločnosť APONI AR, ktorá je doktorandkou na fakulte elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach. Našu víziu sme prezentovali s cieľom presadiť sa na globálnom trhu v rámci zavádzania inteligentných riešení pre podniky s využitím rozšírenej reality ako pracovného a edukačného nástroja. Naším cieľom je zobrazovanie, spracovanie a integrácia kritických informácií o podnikových procesoch v interaktívnej forme za účelom následnej optimalizácie využitím AR, za čo sme si zaslúžili ocenenie inovatívneho prínosu od poroty.

Finalisti súťaže JCI Slovakia 2021- zdroj JCI