• AR,VR,MR
  • START UP

Technická Univerzita v Košiciach sa zúčastnila na Slovakia TECH EXPO 2019

Ivana Nováková, 19. 10. 2019

Sledujte nás

Technická Univerzita v Košiciach sa právom môže pýšiť vlastnou expozíciou na Slovakia Tech Expo 2019 ktorá sa stretla s veľkým úspechom.

Pri príležitosti veľtrhu inovácií, priemyslu a vedy ktorá sa konala v priebehu troch dní v Košickom kultuparku si Technická Univerzita spolu s vedecko-technickým parkom TECHNICOM-om v Košiciach pripravila naozaj bohatý výber tých najzaujímavejších expozícií ktoré zaujali zahraničných odborníkov z oblasti vedy a výskumu, zástupcov ministerstva , študentov a dokonca aj moderátora Sajfu.

Účastníci si mohli pozrieť model vodíkového auta, vyskúšať si virtuálnu realitu, rozšírenú realitu ako aj komunikovať a učiť umelú inteligenciu . Taktiež si mohli pozrieť ako funguje 3D tlač modelov implantátov alebo softvérové riešenia pre analýzu a predikciu. Oku neunikol ani robot či holografický projektor.

Predstavili sa fakulty ale aj START UP spoločnosti z vedecko-technického parku TECHNICOM

Vodíkové auto

Ako prvé si účastníci mohli všimnúť model vodíkového auta, ktoré je vyhotovené v mierke 1:5 a predstavuje koncept vozidla používajúceho pre pohon vodíkové palivové články. Okrem ukážky možností využitia palivových článkov slúži model na testovanie možností použitia rôznych metalhydridových zliatin, používaných na uskladnenie vodíka, v relatívne reálnych podmienkach mestskej premávky. Na modeli prebieha testovanie nových metalhydridových zliatin vyvíjaných v spolupráci so SAV, pričom prebieha snaha o vytvorenie zliatin s vyššou uskladňovacou kapacitou pracujúcou v bežných teplotných podmienkach.

Lukáš Tóth

Oku neunikol ani fyzický model moderného múzea Andyho Warhola ktorý pripravila katedra umení . Múzeum moderného umenia Andyho Warhola je príkladom interdisciplinárneho umeleckého projektu, ktorého koncepcia je postavená na funkčnom a organickom prepojení umeleckých a vedeckých oblastí – od využitia súčasných foriem multimediálneho umenia, cez konceptuálny dizajn až po responzívnu (a virtuálnu) architektúru. Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach je jediným svojho druhu v Európe, jeho uvažovaná rekonštrukcia predpokladá progresívne riešenie exteriéru aj interiéru stavby, za využitia súčasných technológií podporujúcich digitálnu real-time responzivitu a interaktivitu, AR a VR (media art), ako aj systémy ekologických inteligentných budov (architektúra), vrátane konceptuálne riešených multimediálnych prvkov (dizajn).

Model Múzea moderného umenia Andyho Warhola

Virtuálna realita v stánku TUKE

Účastníci si mohli vyskúšať rôznu implementáciu virtuálnej reality a to až v dvoch stánkoch, ktorú si prišiel vyskúšať aj moderátor Sajfa.

Sajfa skúša virtuálnu realitu

S virtuálnou realitou ste sa mohli stretnúť pod záštitou baníckej fakulty ktorý predstavovali digitalizáciu logistických procesov.

Expozícia prezentuje aplikáciu virtuálnej reality v oblasti logistických procesov. . Umožňuje analyzovať logistické procesy, poskytuje podporu v oblasti ich projektovania a optimalizácie. Jej využitie je možné v rôznych fázach a etapách logistických procesov. Prezentované výsledky sú realizované v simulačnom programe Tecnomatix Plant Simulation, ktorý patrí k špičke v odbore a plne podporuje aplikáciu virtuálnej reality. 

Počítačová simulácia v oblasti logistiky patrí k dominantným nástrojom pre spracovanie, získavanie a vyhodnocovanie veľkého množstva informácií. Umožňuje analyzovať jednotlivé podnikové procesy v oblasti logistiky do najmenšieho detailu. Ďalej pomáha verifikovať dopady zmien a opatrenia na logistický systém bez prerušenia činnosti výrobného, skladovacieho alebo iného typu logistického procesu.V rámci expozície boli prezentované praktické ukážky virtuálnej reality vytvorenej na základe digitalizácie logistických procesov a model autonómneho logistického systému kategórie AGV vytvoreného pomocou Lego MindStorm.

Gabriel Fedorko – Digitalizácia logistických procesov s využitím VR

Koloboratívno-virtuálno realitné prostredie

Systém LIRKIS Global – Collaborative Virtual Environment (LIRKIS G-CVE) je navrhnutý ako zdieľaný CVE systém s poskytovaním virtuálnej globálnej kolaborácie prostredníctvom webových technológií. Implementácia prototypu prebiehala na Technickej Univerzite v Košiciach, v laboratóriu LIRKIS. Technológia je vhodná na realizáciu herných aplikácií, cez tréningové a edukačné nasadenie až po nasadenie v priemyselných a korporátnych systémoch a tak na realizáciu aktivít zameraných na prácu s trojrozmernými modelmi.

3D tlačiareň

V stánku digitálneho zdravia si účastníci mohli všimnúť 3D tlačiareň, ktorá tlačila modely bionických implantátov ktoré vystavovala ako ukážky využívania moderných technológií .

Modely implantátov tlačených 3D tlačiarňou

Aditívne technológie umožňujú vyrábať implantáty na mieru s maximálnym priblížením sa prírode v podobe rozmerov, tvaru, hmotnosti, biomechanických vlastností ako aj aplikáciou poréznych resp. bionických štruktúr. Aditívny spôsob výroby umožňuje taktiež integráciu otvorov pre aplikáciu mikrosnímačov. Pomocou týchto mikrosnímačov je možné získavať bezdrôtovým a bezkontaktným spôsobom informácie z ľudského tela o základných fyziologických parametroch ako je napríklad lokálna teplota, resp. biomechanické parametre z rozhrania telo-implantát. Ide o unikátny spôsob spojenia personálnej a digitálnej medicíny s cieľom vytvoriť čo najlepší komfort pre pacienta, minimalizovať potrebu reoperácií a ich ekonomických dopad a taktiež získavať spätnú väzbu pre lekárov resp. biomedicínskych inžinierov pre potreby výskumu a vývoja. Unikátnosť spočíva v aplikácií magnetických mikrovlákien do personalizovaných implantátov vyrobených aditívnymi technológiami s cieľom postoperačne bezkontaktným a bezdrôtovým spôsobom snímať vybrané parametre z ľudského tela a predchádzať tak neželaným stavom pre pacientom so sociálno-ekonomickým dopadom.

Digitálne zdravie

Umelá inteligencia

Open Lab Asistent OLA

Snáď každému účastníkovi zalichotila pri vchode OLA so slovami : ,, Aká krásna nová tvár,, Či mali možnosť nechať sa rozosmiať náhodne vygenerovaným vtipom. Svoj účel to splnilo a Ola si hneď získala davy, hoci ide o umelú inteligenciu.

Virtuálna asistentka Ola predstavuje prirodzenú interakciu človek-počítačový systém. Umožňuje ovládať inteligentné priestory a systémy, viesť rozhovor v slovenskom jazyku (rozpoznanie a syntéza reči), vníma okolitý priestor a reaguje na prítomné osoby pomocou senzorov, kamier a mikrofónov. Ola meria v prostredí teplotu, tlak, hladinu zvuku a úroveň osvetlenia priestoru. Ola je vyvíjaná v prostredí otvoreného laboratória pre výskum inteligentných priestorov. Ola v ramci expozície prezentovala svoje využitie napríklad s chytrým meraním spotreby elektrickej energie, ovládaním inteligentných domov alebo pri komunikácií s humanoidnými robotmi.
Ola je priebežne vyvíjaná na Katedre počítačov a informatiky FEI a je výstupom aplikovaného výskumu v oblastiach softvérového inžinierstva, inteligentných informačných systémov a priestorov a prirodzených používateľských rozhraní. Ola predstavuje integráciu viacerých pôvodných riešení a riešení tretích strán do unikátneho celku.

REHAPIANO

S umelou inteligenciou sa účastníci mohli stretnúť i pri ďalšom stánku s produktom Rehapiano. Je to zariadenie vyvinuté Technickou univerzitou v Košiciach na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie v spolupráci s pracoviskom HART Lab na univerzite v Berkeley a nemocnicami v blízkom okolí Košíc. Jedná sa o zariadenie ktoré pomocou váhových senzorov sníma tras – tremor prsta pri dosiahnutí požadovanej hodnoty. Tak je môžné nasimulovať akčný tremor u zdravých dobrovoľníkov aj pacientov s Parkinsonovou chorobou. Lekári využijú Rehapiano ako zariadenie na monitorovanie vývoja tremoru počas choroby a zároveň je možné sledovať vplyv vonkajšieho prostredia vrátane liekov na pacienta. Zariadenie Rehapiano využíva moderné metódy sledovania pacienta za účelom zlepšenia jeho zdravotného stavu.

Rehapiano

Cloudová sociálna robotika
CoWoOZ je systém vyvíjaný Technickou Univerzitou v Košiciach na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie určený na vzdialené ovládanie robotických platforiem operátorom alebo umelou inteligenciou so zameraním na sociálnu robotiku. Jeho cieľom je, okrem iného, za pomoci umelej inteligencie a analýzy emócií zjednodušiť prácu opatrovateľov v domovoch dôchodcov počas rehabilitácií a pamäťových cvičení. Počas krátkodobých testov sa u participantov prejavil výrazne zvýšený záujem oproti klasickým pamäťovým cvičeniam.

START UP SPOLOČNOSTI

Účastníci sa okrem zástupcov jednotlivých fakúlt mohli stretnúť aj so START UP spoločnosťami pôsobiacimi vo vedecko-technickom parku TECHNICOM, ktoré je súčasťou TUKE.

START UP CEELABS

Vyvinul unikátne granulárne meranie elektrických veličín formou vlastného HW riešenia so sekundovým exportom a prostriedkami pre dátovú analýzu v reálnom čase. Na výstave ste ich mohli vidieť v spolupráci s Open Lab Asistent ( OLA) , kde v rámci expozície bolo možné spúšťať rôzne zariadenia , ktoré systém automaticky rozpoznáva s poskytnutím odporúčaním pre optimalizáciu respektíve navrhuje efektívne využitie daného spotrebiča pomocou virtuálnej asistentky .

START UP CEELABS

START UP APONI

Ako druhý START UP sme sa zúčastnili my, s našou holografickou prehliadkou danej expozície.

Našou snahou bolo zastrešenie všetkých vystavovateľov využitím rozšírenej reality. Účastníci mali možnosť k prehliadaniu všetkých expozícií formou interaktívnej prehliadky,plnej digitálnych dát a samozrejme hologramov.

Holografická prehliadka