• START UP
  • Zúčastnili sme sa

Sme partnerom VIB Lab laboratória v Košiciach

admin, 19. 12. 2022

Sledujte nás

9 / 100

VIB Lab je moderné laboratórium na Ústave materiálov a inžinierstva kvality na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) určené pre výskum a inovácie batérií na Technickej Univerzite v Košiciach. Zámerom vzniku VIB Lab je inovácia výučbového procesu v oblasti nových megatrendov spojených s transformáciou energetiky pomocou zelených technológií spôsobom, aby študent získal mikroskopický, názorný/symbolický, ale aj makroskopický prehľad o ich veľmi praktických aplikáciách. Prepojenie teórie a praxe v batériových a vodíkových technológiách ako novodobých kľúčových technológiách, je nutné študentom predstaviť na adekvátnej inovačnej úrovni, využijúc najmodernejšie poznatky, prípadové štúdie a techniky.

Laboratórium je vybavené holografickou vitrínou umiestnenou na stene ktorá počas slávnostného otvorenia premietala video znázorňujúce animáciu vodíkovej batérie.

Sme partnerom projektu

Partnermi výskumných projektov sú jednak domáci strategickí priemyselní partneri ako MTS, Inobat, Alvancegroup, GreenBat, SolarEnergia, APONI, Solved a zahraničné univerzity a výskumné inštitúcie ako Instituto Superio Technico Lisboa, Fraunhofer ISC, Aristotle Uni. Thessaloniki, Coventry Uni., Western Uni. Canada a další.

Edukácia modernými nástrojmi

Počas trvania projektu je naším cieľom priniesť hlbší pohľad pre pochopenie technológie vodíkových batérií a to prostredníctvom holografických prezentácií ktoré prenesú študentov až do mikroskopických procesov. Pre tento účel bola zvolená holografická vitrína ktorá umožňuje audiovizuálne výstupy v podobe ilúzie hologramov.

Hologramy ako 3D objekty sú ideálnym spôsobom prezentácie komplexných a procesne náročných edukačných materiálov.

Otvorenie VIB LAB ( zdroj www.SAV.sk)