• 4.0 Industry
  • AR,VR,MR

Rozšírená realita v priemysle

Ivana Nováková, 29. 05. 2019

Sledujte nás

Rozšírená realita je novodobým nástrojom úspechu podniku.

Popularita vo vizualizácií dát je každým dňom silnejšia. Okrem atraktívnosti a praktickosti si našla svoje uplatnenie aj ako edukačná pomôcka a prostriedok pre zefektívnenie dnes, už takmer zastaralej výučby.

Začiatkom roka 2019 bola vyhotovená štúdia ktorá sa zaoberala aktuálnym využitím rozšírenej reality v priemysle.

Ktoré odvetia najviac využívajú AR?

Percentuálne zastúpenie odvetí priemyslu ktoré využíva AR

Aktuálne má rozšírená realita najsilnejšie zastúpenie v rámci dizajnu, pod čím si vieme predstaviť vizualizácie dát, projektov, návrhov ako aj samotných riešení širokého spektra problematiky v priemysle. Slúži tiež ako prezentačný prostriedok pri veľtrhoch, konferenciách a v neposlednom rade pre oslovenie klienta a zákazníka. Nakoľko samotná AR má vzbudiť u používateľa zážitok z vyobrazených dát, na ich prezentáciu sa kladú veľké nároky.

Tesne za ňou sa drží v popredí priečky výroba. Využitie rozšírenej reality vo výrobe je najefektívnejším spôsobom pre nastavenie interoperability IOT a IOP systémov vo fabrike s implementovaným konceptom 4.0 Industry.

Tretiu priečku obsadil marketing a predaj. Uznajte sami, že vidieť hologram na pódiu vzbudí u zákazníka istý dojem. Prezentácia výrobkov aplikáciou rozšírenej reality si veľmi rýchlo získala obľubu u zákazníkov, načo rýchlo reagovala aj svetovo najobľúbenejšia značka škandinávskeho nábytku IKEA . Tá prestavila zákazníkom aplikáciu rozšírenej reality s katalógom ich produktov, čo umožňuje rýchle a efektívne rozhodovanie v rámci plánovania umiestnenia nábytku priamo u vás doma.

AR aplikácia IKEA

Obsluha a služby sa aktuálne držia na chvoste rebríčka.

Zarážajúcimi faktom ostáva, na poslednom mieste využitie AR pre edukačnú činnosť. Hoci sa na svetovom trhu objavuje čoraz viac spoločností ktoré sa venujú vývoju práve týchto aplikácií prostredníctvom rozšírenej reality, stále ich nie dostatočne veľa, čo im štatisticky priradilo poslednú priečku.

Doposiaľ si AR našla najpraktickejšou cestu v podobe aplikácií, čo dosvedčuje fakt, že pre vyobrazenie sa najčastejšie využívajú smartphony a tablety. O niečo menej inteligentné okuliare.

Mnoho vývojárov sa snaží priniesť pôžitok z používania aplikácií čo najväčšiemu počtu zákazníkov, preto si popredné priečky držia práve smartphony a tablety ktoré sú široko dostupné.

Po minulé roky mali inteligentné okuliare slabšie postavenie a bolo možné ich vidieť len v nadnárodných spoločnostiach. Začiatkom roka 2019 je situácia už iná a je vidieť obrovský posun vpred najmä v stredných a veľkých podnikov ktoré začali svoje podniky upravovať podľa konceptu 4.0 Industry.