• 4.0 Industry

Prvé kroky k nadobudnutiu nových digitálnych zručností.

Ivana Nováková, 30. 05. 2019

Sledujte nás

Nájsť si prácu ktorá vás bude napĺňať a zároveň živiť je asi tá najťažšia úloha s ktorou sa musí popasovať každý absolvent. Samozrejme , táto dilema trápi úplne každého bez rozdielu na ukončené vzdelanie. Ale, ako sa pripraviť na budúce zamestnanie ? Aké požiadavky sa budú klásť na pohovoroch?

Digitalizácia ako pohonný prostriedok 4.0 Industry je kľúčom k úspechu. Kým teraz sa vyžaduje od uchádzačov v rámci digitálnych zručností schopnosť pracovať s internetom, wordom, excelom, pokladňou, v budúcnosti budú nároky na uchádzačov náročnejšie.

Koncept digitalizácie je postavený na získavaní a vyhodnocovaní čo najväčšieho počtu dát. Z toho logicky vyplýva fakt, že je potrebné sa naučiť ako pracovať s veľkým množstvom dát.

Prvým krokom je osvojenie si analytických programov

Analytické programy pre zobrazovania grafov a aplikovania nástrojov technickej analýzy dnes používa takmer každý obchodný zástupca. Trh ponúka nespočetné množstvo , priam stovky možností rôznych programov ktoré slúžia na vyhodnocovanie analýzy zobrazovaných dát a ich vizualizáciu.

Kým dnes, sa považuje pri nástupe na pracovné miesto, práca s analytickými programami ako výhoda, existuje predpoklad že v budúcnosti sa bude zaradovať ku základným požiadavkám.

Druhým krokom je práca s digitálnym marketingom

Dnešný online marketing, poskytuje veľké množstvo možností a aktivít ktoré spejú k úspešnému výsledku ,napríklad v zvýšenej návštevnosti, zvýšenom predaji ako i samotnej reklamy podniku. Z tohto dôvodu sa kladie čoraz väčší dôraz na nutnosť vedieť sa pohybovať v prostredí sociálnych sietí, internetu a cielenej reklamy.

Ak budete uvažovať nad oživením životopisu s digitálnymi zručnosťami, určite by ste mali využiť dostupné prostriedky v podobe bezplatných online kurzov. K doposiaľ najznámejším patrí Digitána garáž od GOOGLE . Tieto interaktívne kurzy posilňujú digitálne zručnosti ako i sebadôveru pri budovaní si kariéry.

Online kurzy pre nadobudnutie nových digitálnych zručností sú veľmi pohodlným a osvedčeným spôsobom. Mnohé z nich sú certifikované, preto pri svojom výbere zvážte správne, ktorým kurzom začnete, aby ste z neho mali i osoh.