• AR,VR,MR
  • START UP

Premiér Pellegrini si vyskúšal APONI VIEW počas DOD na TUKE

Ivana Nováková, 20. 10. 2019

Sledujte nás

Dňa 15.10.2019 sa konal Deň otvorených dverí na Technickej Univerzite v Košiciach ktorého sa zúčastnili tisíce ľudí . Tohtoročným hosťom otváracieho ceremoniálu, ktorý má na TUKE väzbu, bol predseda vlády SR. Svojou prítomnosťou chcel podľa vlastných slov podporiť technické odbory, respektíve technické vzdelávanie. „Slovensko potrebuje čo najviac dobre pripravenej pracovnej sily, ale hlavne v takýchto odboroch, aké sa študujú na technických univerzitách ,, ako uviedol premiér.

Počas svojej návštevy Univerzity si prišiel pozrieť aj technologicko-inovačnú expozíciu tvorenú excelentnými laboratóriami. Snahou univerzity bolo predstaviť akreditované študijné programy TUKE, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax., ktorého sme boli ako APONI súčasťou.

Nášmu premiérovi sme sa predstavili ako inovatívna spoločnosť ktorá sa usiluje o implementáciu rozšírenej reality do priemyslu so snahou prispieť k zvýšeniu povedomia o potrebe edukácie prostredníctvom rozšírenej reality, ako prostriedku pre efektívne nadobúdanie digitálnych zručností.

V úvode Ivana Nováková uviedla, že spoločnosť APONI je START UP spoločnosťou, ktorá sídli v UVP TECHNICOM a reprezentuje snahu o podporu digitalizácie na Slovensku.

,,V rozšírenej realite vidím budúcnosť,, uvideol Pellegrini pri rozhovore s Ivanou Novákovou ktorá ho sprevádzala skrátenou holografickou prehliadkou inovatívno-technologickej expozície v priestoroch knižnice Univerzity.

Počas krátkej prehliadky mal možnosť si interaktívne prezrieť a vyskúšať expozíciu digitálneho zdravia, ktoré obsahovalo animované hologramy modelov a bionických implantátov , čo sa mu veľmi páčilo. Taktiež si vyskúšal ovládanie okuliarov gestami počas prehliadky modelu vodíkového auta a skrátenú prehliadku formou interaktívnej holografickej mapy uloženej na našom stole.

Premiér sa aktívne zaujímal o možnostiach uplatnenia našej aplikácie a ako sám uviedol, rozšírená realita má veľký potenciál ,než ako virtuálna realita, kde strácate kontakt s okolitým svetom.

,, Rozšírená realita má v priemysle budúcnosť,, uviedol premiér , po tom ako si zložil naše holografické okuliare HoloLens .