• 4.0 Industry

Prečo je dobré aby výrobné podniky začali investovať do rozšírenej reality?

Ivana Nováková, 09. 04. 2020

Sledujte nás

Rozšírená realita si získava postupne svoje stabilné miesto v priemysle, čo je odpoveďou, zvyšujúcemu sa tlaku na podniky, aby zabezpečili konkurenčnú diferenciáciu a zlepšili spokojnosť zákazníkov. 

Aktuálna celosvetová pandémia COVID-19 jasne poukazuje na dôležitosť digitalizácie a dôležitosti transformácie 4.0 Industry do podnikov. Priemysel ako ho poznáme dnes bude musieť prejsť výraznou zmenou a to zmenou k lepšiemu a efektívnejšiemu spracovaniu a vyhodnocovaniu informácií aby podniky dokázali ustáť nástrahy spojené s pandémiou a prirodzený úpadok dopytu po tovare.

Ako uspokojiť potreby náročných zákazníkov…

Zákazníci sú vo všeobecnosti čoraz náročnejší. Jediným spôsobom ako uspokojiť potreby zákazníka, je schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na zmeny na trhu. Životný cyklus inovácií sa skracuje a preto je na výrobné podniky vyvíjaný neustály tlak, ktorý ich núti zavádzať nové systémy a technológie.Tento tlak prirodzene nezmizne po tom, ako sa výrobky a zariadenia dostanú z výrobnej linky. Medzi kľúčové faktory  ktoré môžu výrobcom pomôcť získať stabilnejší podiel na trhu, je najmä servis v oblasti náhradných dielov. Ale to nestačí. Práve preto sa mnohé podniky čoraz viac snažia pozerať aspoň 3 kroky vpred a zavádzať tak podporné nástroje ktorí im zabezpečia neustály dopyt a inovačný rast.

Digitalizácia je kľúčom na neustále meniaci sa trh.

Práca v inteligentom prostredí ktorá umožňuje navzájom komunikovať medzi ľuďmi,strojmi a systémami zvyšuje efektívnosť, znižuje náklady a šetrí zdroje. Úplným zasieťovaním je možné zachytiť informácie a dáta, ktoré boli doteraz nevyužité. Následným zavádzaním inteligentných systémov ako je napr APONI VIEW, dokážete vytvoriť stabilný základ pre budovanie factory of the future.

Inteligentné sledovanie a transparentné procesy poskytujú spoločnostiam neustály prehľad, ktorý im umožní pružne a rýchlo reagovať na zmeny na trhu. Produktom inteligentného podniku je profitabilný a inteligentný výrobok, ktorý zodpovedá individuálnym potrebám zákazníka. Prostredníctvom novej generácie globálnych sietí vytvárajú pridanú hodnotu, vrátane integrácie obchodných partnerov a zákazníkov. Najväčšou výhodou je komplexnosť všetkých procesov, a to od tréningu nových zamestnancov až po komplikované procesné úkony priamo vo výrobe v rámci celého životného cyklu výrobku. Rozšírená realita ako pracovný a podporný nástroj sa z dlhodobého hľadiska javí ako efektívny edukačný, kvalifikačný a obchodný prostriedok.

Tento efektívny digitálny nástroj prináša podnikom nespočetné výhody. Aktuálne sa najčastejšie využíva ako pomocný nástroj pre operátorov výroby alebo ako edukačný nástroj pre zaškolenie zamestnancov. Jej celkový potenciál sa ešte nevyužíva naplno ale je zrejmé, že každý výrobný podnik, skôr či neskôr ocení jej kvality.

Príklad zavedenia AR a VR vo výrobnom závode BMW

BMW Group už niekoľko rokov digitálne zaznamenáva skutočné štruktúry svojich závodov pomocou konkrétnych 3D skenerov a kamier s vysokým rozlíšením s presnosťou niekoľkých milimetrov. V svojej produkcií sa snažia o využívanie rozšírenej a virtuálnej reality na maximum a to využitím holografických okuliarov ale i tabletov umiestnených na stabilnom stojane. Toto poskytuje trojrozmerný obraz výrobného procesu. Komplexná digitálna rekonštrukcia skutočných štruktúr a manuálne zaznamenávanie na mieste už nie sú potrebné. Pri plánovaní budúcich pracovísk alebo celých montážnych hál teraz špecializované oddelenia skupiny BMW kombinujú existujúce údaje s virtuálnou knižnicou obsahujúcou približne 50 obzvlášť bežných zdrojov, ako sú police, sieťované boxy alebo kontajnery pre malé časti.

AR aplikácie využívajú na školenie zamestnancov. Rýchlosť školenia určujú účastníci sami pomocou hlasového ovládania. Traja účastníci môžu trénovať s podporou AR súčasne, stručne povedané a pod dohľadom trénera. 

Ďalšou aplikáciou AR, ktorú teraz BMW používa, je porovnanie konštrukčných údajov vozidla s jeho skutočnou implementáciou. Pomocou okuliarov AR na predvýrobných vozidlách môžu odborníci skontrolovať konštrukčnú zrelosť a správnu montážnu polohu komponentov v týchto vozidlách. Napríklad je možné určiť, či blatník vyhovuje predpísaným rozmerom, či výfukový systém má správnu montážnu polohu alebo či boli nainštalované všetky potrebné časti.

Vizualizácia zodpovedajúcich CAD dát trvá iba pár sekúnd. Dáta z niekoľkých častí je možné podľa potreby kombinovať a umiestniť na obrázok kamery počítača Tablet PC. Algoritmus vypočítava „najlepšie prispôsobenie“, tj ideálnu polohu jednotlivých komponentov vo vzťahu k sebe a zdôrazňuje dôležité konštrukčné prvky. Aplikácia vyvinutá v spolupráci s Fraunhoferovým ústavom pre spracovanie grafických údajov tak poskytuje dôležité informácie o tom, či sú potrebné dizajnérske úpravy predtým, ako sa model dostane do výroby, a či výrobné procesy už dosiahli sériovú zrelosť.