• 4.0 Industry

Filozofia transformácie 4.0 Industry postupne preniká do firemnej kultúry

Ivana Nováková, 08. 09. 2019

Sledujte nás

ilustračný obrázok

Rozšírená realita je novodobým kľúčom k úspechu. Čím skôr sa ju naučia výrobcovia správne implementovať ,tým skôr uvidia pozitívne výsledky.

Výrobný priemysel dbá na každý detail a i malá chyba ho môže stáť milióny eur.

Moderné automatizované haly sú v neustálej prevádzke a každý chybný krok vo výrobnom procese predstavuje riziko vysokých strát podniku. To je jeden z hlavných dôvodov prečo si AR,VR, MR našla silnú a stabilnú podporu v tomto odvetí. Schopnosť simulovať a eliminovať chyby počnúc výrobným závodom až po extrémne zaťaženia a kvalitatívne testy konečných výrobkov predstavuje priam neoceniteľnú podporu pre výrobné podniky.

Priemysel, ako najdôležitejšia zložka tvorby HDP v hospodárstve SR si aktuálne svoju pozíciu posilňuje a na základe štatistických údajov vyhotovených ministerstvom hospodárstva sa očakáva udržanie tejto tendencie. Odvetvie je rozhodujúce pre blaho národa, a preto historicky veľmi víta nové technológie, ktoré by mohli pomôcť udržať náskok pred zahraničnými konkurentmi.

Keďže rastový potenciál Slovenska v prvom rade závisí na priemyselnej výrobe, ktorá v rámci vlastného rozvoja zároveň vytvára podmienky pre rast high-tech služieb najmä v oblasti výrazného rastu podielu využívania informatiky v komplexnom manažmente podnikov. Tak v neposlednom rade je aj zdrojom rozvoja obchodu a tiež aj stavebníctva za predpokladu oživenia investovania v priemysle.

Aký je stav transformácie štvrtej priemyselnej revolúcie na Slovenskom trhu?

Podľa zistení prieskumu podiel slovenských firiem naplno aplikujúcich Industry 4.0 rastie a momentálne predstavuje 14 %. Niektoré firmy však ešte stále na Slovensku nemajú vystavanú organizačnú a personálnu štruktúru pre inovačný manažment a realizáciu zmien.

Prieskum tiež ukázal, že na jednej strane má implementácia progresívny posun, ale na druhej strane je stále medzi malými a strednými podnikmi pomerne vysoká neistota v otázkach, čo si implementácia Industry 4.0 naozaj vyžaduje a ako ju pochopiť.

Manažéri podnikov si uvedomujú, že tradičné metódy optimalizácie narazili na limit a zlepšenia, ktoré si žiada konkurenčný boj, ale aj vnútorné požiadavky, sa nezaobídu bez využitia analýz a digitálnych dát.