• START UP

Deň otvorených dverí na TUKE 2019

Ivana Nováková, 24. 10. 2019

Sledujte nás

Dňa 15.10.2019 otvorila svoje brány všetkým záujemcom Technická Univerzita v Košiciach. Tisíce študentov mali možnosť vidieť ale aj si vyskúšať čo TUKE ponúka a čím sa môže chváliť.

3D tlačiareň

Ako uviedol rektor univerzity Stanislav Kmeť, na DOD TUKE chodí každoročne približne 4000 študentov. Ich oboznámenie sa s tým, čím sa TUKE zaoberá, môže podľa jeho slov pozitívne ovplyvniť rozhodovací proces, „kam na vysokú školu“. Dodal, že plánom univerzity je napríklad nový proces akreditácie. „Budeme integrovať rôzne študijné odbory, budeme sa pripravovať na následnú akreditáciu a neustále sa uchádzame o rôzne národné a medzinárodné vedecké projekty,“ povedal.

Na deviatich fakultách TUKE v súčasnosti študuje viac ako 9100 ľudí, z toho 13 percent tvoria študenti zo zahraničia. Ako Kmeť dodal, pochádzajú zo 45 krajín sveta.

Účasť START UP spoločností z akceleračného programu Univerzitného parku

Okrem samotných fakúlt sa mali možnosť od prezentovať aj START UP spoločnosti pôsobiace v UVP TECHNICOM alebo na pôde Univerzity. Dokázali tak predstaviť potencionálnym uchádzačom, možnosti prepojenia štúdia a podnikania a to na najvyššej úrovni.

NanoCorab

Hlavným produktom startupu sú riešenia zamerané na premietnutie nápadov z laboratória do formy prototypov. Týka sa to najmä oblasti nedeštruktívneho korózneho monitoringu predovšetkým plynárenských potrubí a hodnotenia kvality povlakovaných kovovových konštrukcií v doprave či stavebníctve. Zaujímavé sú i riešenia v oblasti nanobezpečnosti. V spolupráci s Katedrou priemyselného dizajnu FU TUKE získal prototyp Nanocorab na odhad neznámych redox, termodynamických a koróznych vlastností nanoobjektov aj umeleckú hodnotu. Úspešne ho predstavili aj na najväčšej svetovej nanotechnologickej výstave EXPO NANOTECH 2018 v Tokiu a tím zaň získal v programe EU-Japan Centre for Industrial Cooperation podporu spomedzi 19 reprezentantov Európy. Startup má aj významné medzinárodné aktivity a jeho tím je súčasťou manažmentu medzinárodnej konferenčnej série Corrosion and Surface Treatment in Industry.

NanoCorab

CEELABS

 je progresívny startup vychádzajúci z aplikovaného výskumu a viacerých rokov skúseností v rámci vedecko-výskumných aktivít Laboratória počítačových sietí (CNL) na Technickej univerzite v Košiciach. CEELABS buduje distribuované HW a SW riešenie pre oblasť zberu informácií a riadenia SmartGrid sietí. Už existujúci prototyp umožňuje živý, alebo dávkový export nameraných dát o využívaní elektrickej energie cez bezpečnú komunikačnú infraštruktúru do cloudového prostredia pre neskoršie spracovanie. Výsledné riešenia je možné použiť v praxi u koncových zákazníkov, ako aj u distribútorov elektrickej energie, ktorí vďaka našim produktom dokážu svojim zákazníkom poskytnúť nové služby a naplniť legislatívne požiadavky EK a vlády SR.

ceelabs

APONI

Ani my sme nechýbali ako jeden z najkratšie pôsobiacich startup-ov v UVP Technicom. Náš startup sa zaoberá implementáciou rozšírenej reality do praxe. Cieľom je poskytovanie komplexnosti služieb v rámci inovácií technológií a vzdelania prostredníctvom rozšírenej reality , čo predstavuje základný pilier pre celkovú digitalizáciu v koncepte s 4.0 Industry. Nosným produktom je aplikácia „APONI VIEW“, ktorá s využitím rozšírenej reality ponúka možnosť zobraziť digitálne dáta podľa špecifikácie klienta priamo vo výrobnej hale, čím uľahčuje manažérske rozhodnutia a vytvára úplne novú, unikátnu možnosť prezentácie podniku pre interných zamestnancov ale najmä pre externých návštevníkov a auditorov. Umožňuje tak efektívne a rýchlo nadväzovať obchodné, dodávateľské a partnerské vzťahy z čoho plynú podniku okamžité výhody. Cieľom je vybudovať styčný uzol medzi vzdelávaním a priemyslom a to s pomocou implementácie rozšírenej reality.