• START UP

Spoznajte nás bližšie.Vyspovedali sme Ing. Tomáša Jaroša

admin, 20. 04. 2020

Sledujte nás

Spoznajte nás bližšie. Vyspovedali sme sa navzájom, aby sme sa vám priblížili. Dnes by sme Vám radi predstavili jedného zo spoluzakladateľov nášho START UP-u APONI, Tomáša Jaroša.

CIO APONI , Ing. Bc. Tomáš Jaroš

Vizitka

meno: Ing.Bc Tomáš Jaroš

vek: 30

stav: ženatý

pozícia: spoluzakladateľ, CIO START UP spoločnosti APONI

Predstav sa nám. Odkiaľ pochádzaš, čo si študoval, kde si pracoval?

Pochádzam priamo z Košíc, študoval som gymnázium na Poštovej ulici odbor matematika, odkiaľ som postupoval na Informatiku na Technickej Univerzite v Košiciach. Po troch rokoch štúdia som paralelne začal študovať na Strojníckej fakulte externe na rovnakej škole. S titulom Ing. som ukončil Informatiku a dva roky na to som s titulom skončil strojnícku fakultu. Následne som sa zamestnal ako konštruktér jednoúčelových strojov v spoločnosti Schaeffler Kysuce.

Kedy si v sebe našiel túžbu o informačné technológie?

Ja som sa vždy cítil byť na rozhraní medzi IT (sw) a Strojarinou (hw). Na jednej strane som vždy niečo fyzické vyrábal, konštruoval, vymýšľal a podobne, ale zas v práci konštruktéra som si pomáhal custom makrami a skriptami do CAD-ov, excelu a podobne. Tiež som si vo voľnom čase vyrábal rôzne zariadenia kombinujúce hw a sw, programoval som si do nich plc-čka a tak podobne. Z tohto pohľadu je projekt APONI pre mňa perfektným prienikom v ktorom sa dokážem plne realizovať.

Čo sa ti počas tvojho pracovného života podarilo na čo si najviac hrdý?

No z pohľadu konštrukcie v Schaeffleri som hrdý na každý projekt ktorý vo finále fungoval a do ktorého som mal možnosť vložiť nejakú svoju inováciu ktorá sa nakoniec osvedčila. A z pohľadu IT, som hrdý na addon do programu CATIA, ktorý som vytvoril v rámci spolupráce TUKE so Škoda auto v Mladej Boleslavy, ktorý dokázal po zadefinovaní základných parametrov vygenerovať model prednej mriežky pre škoda automobily.

Čo ťa baví na tvojej práci?

Na programovaní všeobecne mi vždy vadilo že človek nevidí výsledok tak ako napríklad pri konštrukcii. V APONI však programujeme aplikáciu do rozšírenej reality pre strojárske podniky. A nakoľko Ui a front end je viac menej v mojej kompetencii, výsledok práce si viem okamžite odskúšať v AR, čo prináša nový rozmer do programátorskej práce. Plus sa vždy pri riešení projektov vyskytne nejaký strojársky problém ktorý treba riešiť, čiže to rozhodne nie je monotónne, čo veľmi oceňujem.

Čo by si chcel v pracovnom živote dokázať?

Do tohto projektu som sa určite pustil s ambíciou zmeniť pohľad na to ako ľudia pracujú s informáciami v podnikoch. Verím že ak vydržíme v práci ktorú sme rozbehli, tak sa nám to aj napriek nepriaznivým vonkajším faktorom (COVID-19) určite podarí. Rozhodne by som v budúcnosti rád pôsobil v exekutíve APONI, z ktorej verím že sa časom stane silný hráč na poli nastupujúcej 4.0 transformácie priemyslu.

Na čo si v živote pyšný a napĺňa ťa šťastím?

Som otcom dvoch chlapcov takže odpoveď je asi zrejmá 🙂 . Ale okrem rodiny je to rozhodne práca ktorá ma baví a taktiež priatelia.

Aké sú tvoje koníčky vo voľnom čase?

Je toho veľa, ale vo všeobecnosti zo športov sa venujem hlavne individuálnym (lyžovanie, horolezectvo, lukostreľba, slackline, plávanie, bicykel, turistika…), určite tiež cestovanie, a okrem toho ma baví takmer všetko do čoho sa pustím takže je to stále niečo iné…

Ak by si mohol vycestovať kamkoľvek na svete kam by si sa vybral?

Ak by som nemal žiadne záväzky asi by som skúsil nejaký extrémny horský prechod, napríklad „hrebeňovku“ Ánd alebo niečo podobné 🙂

Ako vnímaš priemysel v Európe? Kam podľa teba smeruje?

Priemysel v EU vnímam ako silný, so zvýšeným dôrazom na environmentálnu zodpovednosť, avšak aktuálne stojaci na pokraji nutnej transformácie tak vo smere produktového portfólia ako vo smere zavedenia 4.0 štandardov. Myslím si že vlna digitalizácie plne nastúpi po odznení aktuálnej krízy.

Ing. Tomáš Jaroš pri prezentácií APONI VIEW

Ako podľa teba ľudia vnímajú 4.0 Industry?

Veľa ľudí nemá podľa môjho názoru na túto tému žiadny názor (buď pracujú mimo fachu, alebo ich to priamo nijako nezasahuje), tiež pre veľa ľudí je to príliš abstraktný a vzdialený pojem. Potom je tu skupina ľudí ktorý sú naladený negatívne (hlavne z oblasti ľudí pracujúcich na linkách), v očakávaní že ich prácu v budúcnosti zastanú roboty majú strach o svoju budúcnosť. No a nakoniec je tu skupina ľudí z vedenia podnikov ktorý musia v silno konkurenčnom prostredí reagovať na zmeny a trendy v tejto oblasti. Posledná skupina je tá, ktorá o problematike vie samozrejme najviac.

Čo si myslíš o digitalizácií a nástupe nových technológií na trh?

Myslím si že je to neodvrátiteľný proces. Svet sa vždy posúval dopredu a neexistuje (okrem nejakej globálnej katastrofy) žiadna sila ktorá by to dokázala zvrátiť. Je na vedení podnikov aby transformáciu zvládli a benefitovali z jej pozitív. Ruka v ruke s procesom digitalizácie musí ísť aj rekvalifikácia zamestnancov a celej populácie na nové zručnosti. V tomto smere sa bude musieť zapojiť aj štát, tu však vidím potencionálne riziká.

V čom ti rozšírená realita učarovala? Ako si sa o nej dozvedel?

Dozvedel som sa o nej z nejakého článku na internete. V tom období sme s Ivanou už riešili možnosti využiť prichádzajúcu transformáciu priemyslu, a prispieť našimi skúsenosťami k uľahčeniu tohto procesu podnikom. Obaja sme uvideli obrovský potenciál tejto technológie a rozhodli sme sa ísť touto cestou. Na AR je krásne práve to spojenie reálneho sveta so svetom digitálnym. Poskytuje užívateľovi možnosť pracovať s digitálnymi informáciami vo forme v akej to doteraz nebolo možné. Myslím že AR sa v nejakej podobe stane neoddeliteľnou súčasťou výroby už čoskoro. Verím že to bude práve APONI View ktoré to dokáže 🙂

V čom vidíš najväčšie využitie rozšírenej reality?

Na to je ťažké odpovedať. Potenciál táto technológia má takmer v každej oblasti. Naozaj si len ťažko predstavíte oblasť kde by sa v nejakej forme nedala aplikovať. Ale zo začiatku bude nasadzovaná hlavne v oblastiach kde je dostatok financií (nakoľko ide o relatívne nákladné riešenie), ako práve napríklad priemysel. S vývojom HW, vstupovaním nových hráčov na trh s AR zariadeniami a s poklesom ceny sa však AR dostane podľa mňa takmer všade.

Aký je podľa teba význam v zavádzaní AR do podnikov? Ako vidíš najväčšie výhody a nevýhody ktorým musí podnik čeliť ak sa rozhodne zaviesť rozšírenú realitu ako pracovný nástroj?

Výhody sú nesporne v úspore nákladov. Tento faktor je kľúčový pre všetky podniky. Úsporu nákladov môžte dosiahúť hlavne zefektívnením výroby a presne na to je AR ideálne. Poskytuje presné a aktuálne informácie, na mieste ich vzniku, v reálnom čase a v interaktívnej zrozumiteľnej forme. Pri lean výrobnej schéme je presne to čo potrebujete aby ste vedeli vykonávať správne rozhodnutia. Nevýhody aktuálne vidím v samotných AR zariadeniach, pohodlí ich nosenia po dlhšiu dobu a taktiež v „mindsete“ ľudí ktorý by z tejto technológie mali benefitovať najviac. Z praxe totiž viem, že ľudia často odmietajú nové inovatívne riešenia a postupy len z princípu. Buď sú zabehaný v tom čo robia a v zmysle „načo meniť niečo čo funguje“ odmietajú všetko nové, alebo nedokážu strpieť krátkodobé zhoršenie výkonu po dobu zavádzania a učenia sa novým technológiám…

Čo je tvojím najväčším snom?

Najväčším snom je asi úspešne vychovať svoje deti, pripraviť ich na život v tomto rýchlom svete, byť im skvelým otcom, byť dobrým manželom svojej žene a zároveň dosiahnuť úspech na pracovnom poli a zapísať sa tak do dejín priemyslu 😀 plus samozrejme mať dostatok času na koníčky a priateľov… Takže v skratke, úspešne zvládnuť ten najväčší konflikt ktorý asi rieši väčšina ľudí vo svojich životoch…