• 4.0 Industry
  • START UP

APONI na Slovakia TECH EXPO s Holografickou prehliadkou expozície TUKE

Ivana Nováková, 19. 10. 2019

Sledujte nás

Mali sme tu česť ako START UP spoločnosť pôsobiaca v UVP Technicom zúčastniť sa po prvý krát na medzinárodnom veľtrhu Slovakia Tech Expo 2019 ktorá sa konala v Košiciach. Tri dni plné zaujímavých prednášok, workshopov a príbehov úspešných spoločností sme obohatili našou aplikáciou holografickej prehliadky.

Aplikácia vytvorená špeciálne pre TECH EXPO

Len pred 3 mesiacmi sme sa zúčastnili súťaže inovatívnych nápadov ktoré pravidelne usporiadavajú UVP TECHNICOM pre podporu rozvoja inovácií na Slovensku a dnes sa môžeme pýšiť prvými pozitívnymi reakciami nášho inovatívneho nápadu, aplikácie APONI VIEW s ktorou sme sa prihlásili do súťaže.

Naša spoločnosť sa venuje implementácií rozšírenej reality do praxe. Na základe toho sme boli oslovený s prednesením nápadu , ukážky ,možností využitia rozšírenej reality na medzinárodnom veľtrhu. Rozhodli sme sa využiť našu aplikáciu APONI VIEW ale prispôsobili sme ju potrebám širokej verejnosti. Tak sme vyhotovili expozíciu ktorá obsahuje všetky ostatné expozície – Holografickú prehliadku expozície TUKE.

Mysleli sme na všetko

Dizajn aj funkcionalitu sme navrhli tak, aby bol pre každého účastníka nie len intuitívny ale i ľahko ovládateľný. Rozšírená realita má slúžiť ako pomoc a obohatenie priestoru digitálnymi dátami, nie byť príťažou.

Uvažovali sme ako začiatočníci. Zvolili sme preto v hlavnom menu 3 dlaždice s ikonami s výrazným farebným odlíšením . Ikony boli dosť veľké na to aby bolo jednoduché naň kliknúť. Prvá bola informačná a popisovala samotnú expozíciu. Druhá ikona popisovala inovatívnosť , úspechy a unikátnosť danej expozície a tretia obsahovala grafické vyobrazenie vo forme videa, obrázku, animácie, 3D modelu – teda hologramu.

Ako to teda prebiehalo?

Rozšírenú realitu a možnosť interaktívne ovládať jej obsah je možné za pomoci holografických okuliarí HoloLens. Preto ako prvý krok holografickej prehliadky bolo potrebné si ich nasadiť na hlavu a naučiť sa základné gestá . Gestá potrebné pre ovládanie aplikácie sú totožné ako pre ovládanie dotykovej obrazovky, s tým rozdielom že vašou obrazovkou je celý priestor okolo vás, takže pre mnohých to bolo zrejmé hneď.

Keď sa obhliadli po priestore, mohli si všimnúť farebné označenia stolov ktoré znázorňovali jednoduchým popisom o akú expozíciu ide.

Účastníci mali možnosť interaktívne si prejsť celkovo 14 expozícií TUKE.

Prehliadkou ich sprevádzal stále člen nášho týmu, ktorý dokázal v prípade potreby pomôcť alebo poradiť na základe live preview obsahu z HoloLens. Vďaka živému vstupu sa na obohatený priestor mohli pozerať aj okoloidúci diváci na monitore.

holografická prehliadka

Prvé skúsenosti s rozšírenou realitou si vyskúšali aj študenti z TUKE

Tomáš Jaroš pri skupinovej prehliadke študentom z FBERG

V rámci rozširovania si obzorov, nás v druhý deň navštívilo i niekoľko skupín pod vedením pedagógov z Technickej Univerzity, ktorí v rámci výučby navštívili veľtrh . Pre mnohých študentov bola skúsenosť s holografickou prehliadkou, ich prvá skúsenosť s praktickou implementáciou rozšírenej reality, preto spolu s veducím pedagógom vybraté skupiny prešli i krátkou prednáškou, čo to rozšírená realita je a ako a čím sa líši od virtuálnej reality.

Záujem o využitie APONI VIEW v rôznych odvetiach

Počas troch dní sme sa stretli s množstvom pozitívnych reakcií a najmä s otázkami možnosti implementácie našej aplikácie do rôznych projektov, kde by vedela tvoriť základnú funkčnú štruktúru pre vizuálnu digitalizáciu projektu využím rozšírenej reality.

V čom spočíva prínos budovania vizuálnej digitalizácie pomocou APONI VIEW?

Kým sme našli vhodný názov našej aplikácie, volali sme ju pracovne OVERVIEW. Tento názov totižto, vystihoval prvú základnú myšlienku našej platformy, ktorá je funkčným základom pre ďalšiu špecifikáciu konkrétneho projektu, respektíve zákazníka.

APONI VIEW vám v prvom rade dovoľuje prezentovať digitálnou formou váš podnik, interaktívnym náhľadom vo forme hologramov. Či už ide o výrobnú halu v priemysle alebo o obchodnú spoločnosť, vašich klientov a zákazníkov môžte jednoducho získať tým, že im dáte možnosť nahliadnuť do vašej firmy prostredníctvom vyobrazených digitálnych informácií.

Interaktívna holografická mapa

Ale, čo by to bolo za prehliadku ak by ste tam nemali interaktívnu holografickú mapku ? Kým naši účastníci mali počas prehliadky možnosť zvoliť si informácie o danej expozície priamo pri našom stole, na ktorom ležala interaktívna mapa vo forme hologramu, naším klientom ponúkame k nadhľadu aj hlasového a vizuálneho sprievodcu.

Ivana Nováková

Naše zhodnotenie Slovakia TECH EXPO 2019

APONI tím na Slovakia TECH EXPO

V rámci našich možností sa snažíme pravidelne navštevovať veľtrhy zamerané na technológie, inovácie a smart riešenia a to najmä v zahraničí. SlovakiaTech Expo bol náš prvý veľtrh, na ktorom sme neboli ako diváci ale ako vystavovatelia a o to viac nás teší že takéto skvelé podujatie z ktorého máme len pozitívne pocity sa konalo v Košiciach. Tešíme sa na budúci rok.