• AR,VR,MR
  • START UP

APONI na konferencii Moderného zdravotníctva

Ivana Nováková, 15. 11. 2019

Sledujte nás

Odhaľovanie anomálií v predpisovaní liekov pomocou umelej inteligencie, digitálna výroba implantátov, novinky v oblasti telemedicíny. Ale aj aktuálne výzvy v podobe stratifikácie nemocníc, či prechodu na vykazovanie podľa DRG. Tieto a ďalšie zaujímavé a prioritné témy boli obsahom odbornej konferencie Moderné zdravotníctvo,  ktorá sa konala 7. novembra v Jasnej v hoteli Chopok na ktorú prijala pozvanie viac než stovka zástupcov slovenských nemocníc a nechýbali sme ani my.

„Konferencia Modrené zdravotníctvo bola i tento rok výbornou príležitosťou zoznámiť sa s najnovšími technologickými novinkami a konkrétnymi nástrojmi a možnosťami pre poskytovateľov zdravotných služieb. No prinesla aj možnosť otvárať témy, diskutovať a hľadať odpovede na otázky, ktoré sú pre zdravotných pracovníkov v súčasnosti prioritné,“ približil Dušan Polóny, riaditeľ pre segment zdravotníctvo v spoločnosti DATALAN, ktorá konferenciu organizuje.

Ako START UP APONI sme sa zúčastnili spolu s BIOMEDICAL ENGENIEERING

Na konferenciu moderného zdravia sme boli prizvaní s Biomedical Engenieering ktorá predstavuje spin-off spoločnosť materskej spoločnosti CEIT a.s a Technickej Univerzity v Košiciach.

Našou spoločnou snahou bolo poukázať na možnosti implementácie rozšírenej reality v medicíne ako i poukázať na možnosti pokrokového vyobrazovania dát prostredníctvom holografických okuliarí HoloLens.

Ing . Marek Schnitzer odfotený HoloLens s digitálnym a fyzickým modelom bionického implántátu hrudnej kosti

Organizácia je schváleným výrobcom zdravotných pomôcok na mieru vyrábaných 3D tlačou.
V súčasnosti má spoločnosť Biomedical Engenieering 7 zamestnancov, majoritne vyštudovaných biomedicínskych inžinierov priamo z TUKE, Strojnícka fakulta, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania.


Hlavné činnosti organizácie:
– výroba implantátov na mieru konkrétneho pacienta zo zliatiny titánu (Ti64) technológiou 3D tlače
– spracovanie a úprava medicínskych dát
– výroba dielov a prototypov z plastu a kovu technológiou 3D tlače
– 3D skenovanie, digitalizácia, reverzné inžinierstvo, priemyselná metrológia a diagnostika
Výroba implantátov na mieru v SR:
– momentálne prvý schválený výrobca implantátov.

Aká je budúcnosť AR v medicíne?

Pozrime sa spoločne čo prináša digitalizácia a rozšírená realita za možnosti. Väčšina lekárskych pokrokov sa zameriava na diagnostické zobrazovanie, ako napríklad „ultrasonografia, magnetická rezonancia, počítačová tomografia a mamografia“. Metódy zobrazovania sa však zlepšili. Avšak metódy zobrazovania týchto obrazov sú naďalej starým štandardom zahŕňajúcim 2D obrazovky. Očakáva sa, že integrácia AR a VR do týchto prístrojov ich výrazne zlepší a umožní lekárom účinne diagnostikovať a podávať liečbu svojim pacientom. 

Prenos informácií o pacientovi

Jednou z oblastí, pre ktorú je AR stanovená, aby sa výrazne zlepšila pre lekárov, je odovzdávanie lekárskych záznamov pacienta kdekoľvek je to potrebné. Existuje niekoľko životne dôležitých informácií o pacientovi, ktoré by lekári mali poznať pred jednoduchými procesmi, ako je prvá pomoc, a pred zložitými a zdĺhavými postupmi, ako sú chirurgické operácie. Informácie o krvnej skupine pacienta, alergiách, existujúcich zdravotných stavoch, súčasnom užívaní drog a dokonca aj najbližších príbuzných sú pre lekárov životne dôležité na zabezpečenie riadnej liečby. Podľa článku v The Medical Futurist by možnosti nemali skončiť ani tam. „Nielen údaje, ale aj iné typy lekárskych informácií, ako je lokalizácia žíl alebo orgánov,“

Poskytovanie takýchto informácií na cestách môže lekárom pomôcť pri prijímaní presnejších rozhodnutí počas liečby a procedúr. Sarah a Varshney poukazujú na to, že AR môže umožniť a zefektívniť lekárske postupy mimo operačných sál a lekárskych prostredí. Lekárske operácie na lôžku sú známe ako chabé a chaotické, ale AR môže dramaticky zmeniť scenár. „Jediný displej AR, ktorý integruje všetky zobrazovacie a pacientske údaje a umožňuje lekárom sledovať pacienta, môže zlepšiť kvalitu, bezpečnosť a znížiť náklady,“ prečítajte si článok o HBR.

Ďalšou výhodou, ktorú by bolo možné z operácií s pomocou AR dosiahnuť, je zníženie počtu redundantných obrazoviek. Väčšina strojov v nemocničných prostrediach v súčasnosti vyžaduje na zobrazenie informácií vlastnú obrazovku, čo je faktor, ktorý sa ukázal ako ekonomicky vyčerpávajúci pre výrobcov aj nemocnice, ktorí tieto stroje nakupujú. „Nie je to tak, že rôzne režimy zobrazovania vyžadujú špeciálne zobrazenie, ale že súčasným ekonomickým modelom je predaj celých systémov s nekompatibilnými zobrazovacími zariadeniami,“ Implementáciou interoperabilného AR komponentu by sa mohla vytvoriť spoločná obrazovka, ktorá by eliminovala potrebu vyhradených obrazoviek na strojových zariadeniach a poskytovala všetky informácie, ktoré by lekár potreboval efektívnejšie.