• 4.0 Industry

Ako ovplyvňujú novodobé technológie generáciu alfa?

Ivana Nováková, 22. 08. 2019

Sledujte nás

Jednotlivé generácie odjakživa fascinujú celé spektrum vedcov , sociológov, psychológov ale aj manažérov , ktorí sledujú isté spoločné znaky spoločnosti v rozmedzí konkrétnych rokov. Ale ako jednotlivé generácie ovplyvní transformácia digitalizácie?

Vplyv technológií na jednotlivé generácie

Patriť do istej generácie , znamená byť si podobní v istých znakoch, hodnotách, životnom štýle, ktoré odzrkadľujú konkrétnu dobu ovplyvnenú kultúrnymi ,spoločenskými či politickými udalosťami.

Generácia X tkz. Stratená generácia (1965-1977) je prvá generácia ktorá sa považuje za viac individualistickú ,výrazne sa zameriava na prácu a ako prvá trávi viac času online.

Generácia Y tkz. Miléniová generácia( 1978-1994) sa považuje za technologicky zdatnú ktorá je v súčastnosti veľmi ovplyvňovaná technológiami, sleduje svoje vzory cez sociálne média a blogy.

Generácia Z tkz. iGenerácia ( 1995-2010) Digitálna generácia, často označovaná aj ako iGenerácia a to nie len kvôli značke technológií začínajúcich na i ako iPhone, iPad a podobne, ale najmä preto že títo ľudia chcú všetko individualizovať na mieru ( i – I z ang. JA).Väčšinu svojich aktivít realizujú online a je to ich prirodzená súčasť života.

Generácia Alfa– najmladšia generácia ktorou sa doposiaľ najviac zaoberá futurista a demograf Mark McCrindle. Túto generáciu tvoria ľudia narodení po roku 2010. Podľa New York Times sa táto generácia rodí a vyrastá obklopená obrazovkami mobilných telefónov , tabletou a je možné ich označiť ako ,,screenegerov,,

Niektoré štúdie naznačujú že 65% detí ktoré dnes ešte len vstupujú na základnú školu, budú v budúcnosti obsadzovať miesta ( ktoré ešte neexistujú) na ktoré ich aktuálny systém vzdelávania nedokáže pripraviť, čím sa prehlbujú medzery v ich potencionálnych zručnostiach . Generácia alfa je tak vystavovaná veľkému riziku v rámci transformácie štvrtej priemyselnej revolúcie.

Ako uviedol futurista Mark McCrindle, generácia alfa nastupuje na základnú školu ako doposiaľ technologicky najzdatnejšia , najvzdelanejšia a z globálneho hľadiska najbohatšia generácia v histórií ľudstva.

Podobne ako ich prechádzajúca generácia ,,Z ,,patria ku digitálnym domorodcom a je pre nich prirodzenou súčasťou internet a IOT. Ide tak doposiaľ o najnáročnejšiu generáciu. Z marketingového hľadiska sa očakáva sa že inaktivita s deťmi z generácie Alfa bude musieť nabrať absolútne nové rozmery, kde virtuálna či rozšírená realita budú priam nevyhnutnosťou.

Výraznejším problémom je fakt že systém vzdelávania a odbornej prípravy ktoré ostali do značnej mieri statické, celé desaťročia, sa rapídne odzrkadli na dnešnej generácií detí ktoré aktuálne navštevujú základnú školu. Zle rozvinutý systém odbornej prípravy sa značne týka aj generácie ,,Z,, ktorá štatisticky nemá dostatok digitálnych zručností aby bola schopná obsadiť novo vznikajúce pracovné miesta ktoré sú priamo závislé na digitálnych zručnostiach.

Je nanajvýš potrebné aby sa impulz transformácie zachytil včas a vyriešili sa tak dlhotrvajúce globálne problémy v rámci reformy vzdelávania ,práce či rovnocennosti aby sa eliminoval negatívny trend ktorý je doposiaľ na začiatku.