Implementácia rozšírenej reality do podnikov

APONI. See more. Do more.

Fotografia tímu APONI

Inovatívny start-up

Sme start-up spoločnosť, ktorá sa zaoberá implementáciou rozšírenej reality do podnikov s cieľom hľadať progresívne riešenia pre uľahčenie procesných, výrobných a personálnych úkonov na platforme HoloLens s využitím rozšírenej reality ako pracovného nástroja.

Kto sme?

Start-up sme založili s cieľom presadiť sa na globálnom trhu v rámci zavádzania inteligentných riešení pre podniky s využitím rozšírenej reality ako pracovného a edukačného nástroja.

Čo je naším cieľom?

Naším cieľom je spracovanie, zobrazovanie a integrácia kritických informácii o podnikových procesoch v interaktívnej forme za účelom ich následnej optimalizácie.

Pre koho sú naše služby určené?

Naše služby sú prednostne určené pre priemyselné podniky v koncepte transformácie 4.0 Industry.

Fotografia pre Ing. Ivana Nováková

CEO APONI

Ing. Ivana Nováková

Fotografia pre Ing. Tomáš Jaroš

CIO APONI

Ing. Tomáš Jaroš

Fotografia pre Filip Ryšavý

CTO APONI

Filip Ryšavý

Fotografia pre Bc. Rastislav Bača

Dizajnér

Bc. Rastislav Bača

Fotografia pre Ing. Tibor Kušnír

Technológ

Ing. Tibor Kušnír

Rozšírená realita pre podniky

Našou snahou je prinášať komplexné riešenia pre podniky v rámci vyhodnocovania, spracovania a integrácie kritických informácií o podnikových procesoch v interaktívnej forme, za účelom ich následnej optimalizácie.

 

Služby, ktoré ponúkame, sú súčasťou nášho softvérového riešenia – APONI VIEW.

Technológia APONI VIEW

Inovatívnym produktom spoločnosti je softvér APONI view, ktorý slúži ako efektívny nástroj pre zvyšovanie kvality , kontroly a produktivity v podniku

 

Implementáciou softvéru APONI VIEW zaistíte vášmu podniku neustály inovačný rast s podporou vašich vízií do budúcnosti. Digitalizácia podniku nebola nikdy jednoduchšia.

Smart factory pracuje v inteligentom prostredí, ktoré umožňuje navzájom komunikovať medzi ľuďmi, strojmi a systémami. Ich blízke prepojenie, zvyšuje efektívnosť, znižuje náklady a šetrí zdroje. Absolútnym zosieťovaním je možné zachytiť informácie a dáta, ktoré boli doteraz nevyužité. Následným zavádzaním inteligentných technológií ako je APONI VIEW dokážete vytvoriť stabilný základ pre budovanie factory of the future.

 

Inteligentné sledovanie a transparentné procesy poskytujú spoločnostiam neustály prehľad, ktorý im umožní pružne a rýchlo reagovať na zmeny na trhu. Produktom inteligentného podniku je profitabilný a inteligentný výrobok, ktorý zodpovedá individuálnym potrebám zákazníka. Prostredníctvom novej generácie globálnych sietí vytvárajú pridanú hodnotu, vrátane integrácie obchodných partnerov a zákazníkov. Najväčšou výhodou je komplexnosť všetkých procesov, a to od tréningu nových zamestnancov až po komplikované procesné úkony priamo vo výrobe v rámci celého životného cyklu výrobku. Rozšírená realita ako pracovný a podporný nástroj sa z dlhodobého hľadiska javí ako efektívny edukačný, kvalifikačný a obchodný prostriedok.

 

Expert call support

Poskytuje vzdialenú podporu v reálnom čase s využitím rozšírenej reality na platforme HoloLens, IOS a Android medzi pracovníkom a odbornou pomocou. Umožňuje využitie rôznych nástrojov ako fotografiu, video alebo anotácie pre bezproblémové zvládnutie krízových situácií. Slúži taktiež na vzdialené inšpekcie alebo revízie v prípade technickej poruchy.

Education and Trainee

Aplikácie vyvinuté pre konkrétne zariadenie, prostredie alebo pracovisko za účelom obmedzenia chybovosti pracovníka. Tréningové moduly sú zhotovované najmä pre zaučenie pracovníkov v oblasti montáže a údržby kde aplikácia v rámci časového alebo priestorového obmedzenia núti pracovníka vykonávať operácie možných opráv alebo montáži.

Live data support

Aplikácia umožňujúca sledovanie dát zo strojov a zariadení v reálnom čase. Umožňuje nastavenie predikcie spotreby energií.

Produktový prezentačný modul

Umožňuje ľahké nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov vzdialenou prezentáciou produktov prostredníctvom AR.

Sme tu pre Vás

Máte zaujímavý projekt v oblasti rozšírenej reality? Potrebujete pomôcť s implementáciou komplexnej rozšírenej reality do Vášho podniku alebo by ste sa len radi opýtali otázku? Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás.

E-mail

Telefón:

Adresa:

Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Nemcovej 5
042 00 Košice