Implementácia rozšírenej reality do podnikov

APONI. See more. Do more.

Fotografia tímu APONI

Inovatívny start-up

Sme start-up spoločnosť, ktorá sa zaoberá implementáciou rozšírenej reality do podnikov s cieľom hľadať progresívne riešenia pre uľahčenie procesných, výrobných a personálnych úkonov na platforme HoloLens s využitím rozšírenej reality ako pracovného nástroja.

Kto sme?

Start-up sme založili s cieľom presadiť sa na globálnom trhu v rámci zavádzania inteligentných riešení pre podniky s využitím rozšírenej reality ako pracovného a edukačného nástroja.

Čo je naším cieľom?

Naším cieľom je spracovanie, zobrazovanie a integrácia kritických informácii o podnikových procesoch v interaktívnej forme za účelom ich následnej optimalizácie.

Pre koho sú naše služby určené?

Naše služby sú prednostne určené pre priemyselné podniky v koncepte transformácie 4.0 Industry.

Fotografia pre Ing. Ivana Nováková

Co - Founder

Ing. Ivana Nováková

Fotografia pre Ing. Tomáš Jaroš

Co - Founder

Ing. Tomáš Jaroš

Fotografia pre Filip Ryšavý

Co - Founder

Filip Ryšavý

Rozšírená realita pre podniky

Našou snahou je prinášať komplexné riešenia pre podniky v rámci vyhodnocovania, spracovania a integrácie kritických informácií o podnikových procesoch v interaktívnej forme, za účelom ich následnej optimalizácie.

 

Služby, ktoré ponúkame, sú súčasťou nášho softvérového riešenia – APONI VIEW.

Technológia APONI VIEW

Inovatívnym produktom spoločnosti je softvér APONI view, ktorý slúži ako efektívny nástroj pre zvyšovanie kvality , kontroly a produktivity v podniku

 

Implementáciou softvéru APONI VIEW zaistíte vášmu podniku neustály inovačný rast s podporou vašich vízií do budúcnosti. Digitalizácia podniku nebola nikdy jednoduchšia.

Smart factory pracuje v inteligentom prostredí, ktoré umožňuje navzájom komunikovať medzi ľuďmi, strojmi a systémami. Ich blízke prepojenie, zvyšuje efektívnosť, znižuje náklady a šetrí zdroje. Absolútnym zosieťovaním je možné zachytiť informácie a dáta, ktoré boli doteraz nevyužité. Následným zavádzaním inteligentných technológií ako je APONI VIEW dokážete vytvoriť stabilný základ pre budovanie factory of the future.

 

Inteligentné sledovanie a transparentné procesy poskytujú spoločnostiam neustály prehľad, ktorý im umožní pružne a rýchlo reagovať na zmeny na trhu. Produktom inteligentného podniku je profitabilný a inteligentný výrobok, ktorý zodpovedá individuálnym potrebám zákazníka. Prostredníctvom novej generácie globálnych sietí vytvárajú pridanú hodnotu, vrátane integrácie obchodných partnerov a zákazníkov. Najväčšou výhodou je komplexnosť všetkých procesov, a to od tréningu nových zamestnancov až po komplikované procesné úkony priamo vo výrobe v rámci celého životného cyklu výrobku. Rozšírená realita ako pracovný a podporný nástroj sa z dlhodobého hľadiska javí ako efektívny edukačný, kvalifikačný a obchodný prostriedok.

 

Expert call support

Poskytuje vzdialenú podporu v reálnom čase s využitím rozšírenej reality na platforme HoloLens, IOS a Android medzi pracovníkom a odbornou pomocou. Umožňuje využitie rôznych nástrojov ako fotografiu, video alebo anotácie pre bezproblémové zvládnutie krízových situácií. Slúži taktiež na vzdialené inšpekcie alebo revízie v prípade technickej poruchy.

Education and Trainee

Aplikácie vyvinuté pre konkrétne zariadenie, prostredie alebo pracovisko za účelom obmedzenia chybovosti pracovníka. Tréningové moduly sú zhotovované najmä pre zaučenie pracovníkov v oblasti montáže a údržby kde aplikácia v rámci časového alebo priestorového obmedzenia núti pracovníka vykonávať operácie možných opráv alebo montáži.

Live data support

Aplikácia umožňujúca sledovanie dát zo strojov a zariadení v reálnom čase. Umožňuje nastavenie predikcie spotreby energií.

Produktový prezentačný modul

Umožňuje ľahké nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov vzdialenou prezentáciou produktov prostredníctvom AR.

Sme tu pre Vás

Máte zaujímavý projekt v oblasti rozšírenej reality? Potrebujete pomôcť s implementáciou komplexnej rozšírenej reality do Vášho podniku alebo by ste sa len radi opýtali otázku? Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás.

E-mail

Telefón:

Adresa:

Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Nemcovej 5
042 00 Košice